Foto: Stord kommune
- Annonse -

Gaute Epland vil at idrettsmiljøet på Stord skal jobbe tettare saman, og har difor teke initiativ til å samle heile breiddeidretten til ein idrettskonferanse i slutten av april.

– Eg er ein idrettsmann, og har lenge hatt lyst å få til ei samling der utviklinga for idrettslivet på Stord skal stå på agendaen, seier Ap-politikar Gaute Epland.

Ap-politikar og idrettsmann Gaute Epland tok initiativ til konferansen. Foto: privat

Som eit resultat av initiativet vil kommunen onsdag etter påske arrangere ei brei idrettskonferanse for alle idrettslaga på Stord, kommuneadministrasjonen, politikarane, frivilligsentralen og idrettsutdanninga ved høgskulen og Stord vidaregåande skule.

Vil betre samarbeidet

– Hovudmålet er å setje utviklinga av idretten på agendaen. Me skal prøve å betre samarbeidet idrettslaga sjølv i mellom, og mellom kommunen og idrettslaga. Hovudmålsetnaden er å skape eit mest mogleg variert idrettstilbod for så mange som mogleg på Stord.

Eit tema som vil kome på dagsorden er korleis ein kan skape best mogleg utnytting av alle idrettsanlegga i byen.

- Annonse -
- Annonse -

– Tanken er at om me samlast og drar i same retning så får me meir ut av ressursane enn at ein jobbar kvar for seg, seier Epland som fortel at dei har invitert idrettsfolk frå Sogndal og frå Førda til samlinga.

– Tykkjer du det er for dårleg samarbeid mellom klubbane i dag?

- Annonse -

– Ein del av konteksten er jo at me har eit sterkt og godt idrettsliv på øya, men så har det opp gjennom tida vore ulike utfordringar mellom samarbeid, både mellom idrettslaga og opp mot kommunen, seier Epland som ikkje ønskjer å trekkje fram konkrete døme.

Vil bli fulgt opp politisk

Planen er at det som vert diskutert på idrettskonferansen skal bli fulgt opp politisk, både gjennom idrettsrådet og i næring, miljø og kultur-komiteen, og kan bli grunnlag for revidering av kommunedelplanen.

– Eg vil oppmode alle som er engasjert i idretten og har tankar om korleis idretten på Stord kan utvikle seg vidare om å kome. Konferansen er open for alle, seier Epland som presiserer at ein treng å melde seg på på førehand dersom ein vil ver med på middagen.

Programmet og informasjon om påmelding til idrettskonferansen og kan du lesa her.

- Annonse -