Geir Martin Økland er styreleiar i Stord Kristne Skule. Foto: privat
- Annonse -

Forvaltningsstyret får brynt seg på neste møte, då dei me pløye gjennom ei klage på over 30 sider frå Stord kristne skule.

Det var i førre veke at eit knipent fleirtal gav tommelen nei til Stord kristne skule om etablering i Podlen-bygget i Sagvåg. Skuffelsen til dagleg leiar Geir Martin Økland var stor etter at dobbeltrøysta til SV avgjorde saka.

No har skulen jobba iherdig med å levere ei klage til kommunen for å få ei ny vurdering i forvaltningsstyret sitt møte 8. juni. Går ikkje denne gjennom blir klaga oversendt fylkesmannen for endeleg vurdering, skriv Sunnhordland.

Økland meiner røystinga vitner om at saka er blitt politisert, og der det ikkje berre er dei bygningstekniske vurderingane som er lagt til grunn.

– Sjølv om ein her skal vurdera bygningane, så kan dette sjå ut som politisk motvilje, seier Økland til avisa.

Dersom klagen ikkje går gjennnom vedgår Økland at dei ikkje har alternative lokale for å sikre skuledrift til hausten.

- Annonse -

– Nei, me har jobba i to år med å finne lokale på Heiane, men det viste seg å ikkje vere mogleg. Viss det ikkje dukkar opp noko aktuelt skulebygg så har me ingen andre alternativ, sa Økland til Stord24.

- Annonse -