Urban Water Shuttle utanfor Bergen er eit av klyngeprosjekta som har fått størst merksemd. No vil også Haugalandet kaste seg på bølgja.
- Annonse -

Haugesund kommune ønskjer å undersøke om det er mogleg å etablere eit elektrisk ferjesamband mellom fastlandet, Karmøy og øyane utanfor Haugesund.

Det er varaordførar i Haugesund, May Britt Vihovde (V), som frontar saka i Haugesunds Avis.

No skal byen og Rogaland fylkeskommune gå i gang med planlagging av prosjektet saman med Design og Arkitektur Norge (DogA) og NCE Maritime CleanTech på Stord, der sistnemnde har ansvar for den tekniske planlegginga.

Hege Økland, Foto: NCE Maritime CleanTech

Optimist

Dagleg leiar i NCE-klynga, Hege Økland, er allereie optimist på at prosjektet kan bli gjennomført.

– Me har jobba med dette lenge i ulike delprosjekt, og har stor tillit frå verkemiddelapparatet. Difor har me stor tru på at me kjem i mål, seier Økland til avisa.

- Annonse -

Målet med prosjektet er å få ein tettare by, og det er eit ønskje å koble ferjeløysinga saman med ei sykkelby-ordning, slik at folk ikkje er avhengig av å bruke bil.

Satsar utanfor Bergen

I slutten av juni vart det klart at Hordaland fylkeskommune løyvar 3 millionar kroner for å etablere elektrisk båtsamband mellom Askøy og Bergen. Her ønskjer ein å bruke den elektriske hurtigbåten Urban Water Shuttle.

Ambisjonen er å kunne byte ut dagens fossildrivne båtar i løpet av få år.

NCE Maritime Cleantech på Stord har arbeida med utvikling av banebrytande teknologi innanfor persontrafikk til sjøs i fleire år.

- Annonse -