Illustrasjonsfoto: Ølen Betong.
- Annonse -

Det vert svært mykje aktivitet ved Ølen Betong sin fabrikk i Leirvik framover, når dei skal levere 10.000 kubukkmeter betong til Sjøtroll-anlegget i Fitjar.

Allereie no er betongproduksjonen i gang i det som er eit av verdas mestproduserande settefiskanlegg, skriv Ølen Betong i ei pressmelding.

Heile 10.000 kubikkmeter betong har Ølen Betong fått kontrakt på å levere til Lerøy Sjøtroll sitt nye oppdrettsanlegg i Fitjar.

Største leveranse på 20 år

Ein så stor leveranse har ikkje betongfabrikken hatt sidan bygginga av Trekantsambandet for snart 20 år sidan.

Divisjonsleiar for ferdigbetong, Stian Berge. Foto: Ølen Betong

– Dette er den største enkeltleveransen frå fabrikken vår på Stord sidan trekantsambandet blei opna, seier Stian Berge, divisjonsleiar for ferdigbetong.

- Annonse -

Berge fortel at kontrakten har mykje å seie for aktiviten deira på Stord.

– Dette betyr at me får veldig bra drift når dette pågår. Det betyr mykje for vår del å ha eit såpass stort prosjekt i tillegg til det andre me driv på med.

– Kor mange lastebilar vil køyre ut gjennom sentrum for å gjere denne jobben?

– Det blir i overkant av 1000 lass. Eg trur ikkje det vil bli ein ekstra belastning i høve trafikkbiletet. Dette går jo over halvanna år, og det kjem kanskje ut 4-5 bilar i gongen. Men det er jo betydelege mengder som skal ut.

Anlegget på Fitjar er det tredje i rekkja av større oppdretts- prosjekter kor Ølen Betong har vore leverandør dei siste åra. Dei har også levert betong til Bremnes Seashore sitt gigantanlegg som er under bygging i Trovåg.

Balla på seg

– Leveransane til oppdrettsanlegg har balla på seg den siste tida og det ser ut som den store byggeaktiviteten i oppdrettsnæringa kjem til å halde seg. Dette er store prosjekt for oss med betydeleg volum, så me held eit auge med kva som rører seg i næringa, seier Berge.

Det er Totalbetong som har jobben med bygginga av Sjøtroll-anlegget i Fitjar, på vegner av Lerøy. Tidlegare er det kjend at Fronta Bygg på Stord har fått kontrakt på bygging av stålskjelettet til anlegget.

Slik blir det nye smoltanlegget ved Kjærelva i Fitjar.

- Annonse -