Inbebjørg Habbestad Sandvik (i midten) har stått for den daglege drifta i kafeen i Port Steingard på Kråko. Foto:; Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Med ølbryggeri, såpekokeri og kafé har Kråko på Fitjar fått det som må vere det mest nyskapande bygget på heile Stord-øya.

Det var mange som tok ein tjuvstart på påskeferien då den splitter nye kafeen Port Steingard vart opna fredag føremiddag. Og med det er også Vitaminhuset, som det splitter nye bygget heiter, komplett med alle leigetakarane på plass.

Planane om bygget blei først laga for 5-6 år sidan. Gradvis har området midt i tjukkaste hytteland på Kråko i Fitjar utvikla seg til noko heilt unikt.

Deleigar i Port Sandvik AS, Johannes Sandvik, har fått si første suppeskål i den nyopna kafeen. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Me prøver å skape eit lite opplevingspunkt midt i sjøkanten, seier Johannes Sandvik som saman med kona og GSE Sandvik står bak dei spenstige utbyggingsprosjekta på Kråko, gjennom selskapet Port Steingard AS.

Vitaminhuset er noko så unikt som eit arkitektteikna næringsbygg, og rommar ølbryggeriet En Liten Øl, såpefabrikken Fitjar Island og altså den nyopna spisestaden. Her ser ein gjennomgåande glatte overflater med ein elegant blanding av moderne og enkle materialval.

Vil bli lagt merke til

- Annonse -
- Annonse -

– Målet var at bygget skulle vere profesjonelt i høve til behova, men samtidig eit bygg som folk legg merke til. Difor har me vald material som er annleis i høve til det som er vanleg, og det er ikkje spesielt dyre material, seier Sandvik.

Kledningen på bygget, som er teikna av JK Arkitektur på Stord, består delvis av ein type spesialglassplater importert frå Tyskland. Det er ifølgje Sandvik første gong at dette materialet vert brukt på eit norsk bygg. Innvendig i kafeen består veggene i kafeen av OSB-plater av enklaste sort.

Port Steingard-bygget frå utsida. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Alle brøda reve vekk

I kafeen er det Ingebjørg Habbestad Sandvik som har ansvaret, og ho har lenge gått og venta på opningsdagen fredag før påsken. I løpet av den knappe timen etter opninga forsvann alle surdeigsbrøda, 30 i talet, som ho hadde brukt fleire dagar med møysommeleg dyrking av surdeigskultur for å få ferdig.

Surdeigsbrøda til Ingebjørg Habbestad Sandvik var svært populære. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Eg er heilt frelst når det gjeld surdeigsbrød, fortel den nybakte kafedrivaren.

Forutan brødbaksten så tilbyr kafeen servering av pizza, supper og boller. Alt laga frå botn.

– Konseptet er at alt skal vere heimelaga, med enkle og gode råvarer.

Familievenleg

Planen er å ha ope i helgar og i ferier, og elles ved utleige. Som småbarnsmor så er motivasjonen til kafeeigaren å skape ein stad heile familien kan dra på utflukt til. Difor ønskjer ho mellom anna å låne ut redningsvestar og fiskesnøre.

– Alle vil jo på tur. Me veit jo det at når ungane slappar av, så slappar me vaksne også av.

- Annonse -

Habbestad Sandvik trur det kjem til å gå fint å få fitjarbuen med på eit matkonsept som ein vanlegvis finn i dei større byane. Sjølv om etterspurnaden etter kjøttkaker og komler utvilsamt er til stades.

– Jo da, me har allereie fått den der «kva er dagens middag?». Men me ønskjer jo å få folk til å bryne seg litt når det gjeld smakslaukane.

Klar for tidobling av ølproduksjonen

Gjennom ein stor glasvegg frå kafeen så ser ein det som førebels er ein tom lagerhall. Den skal i løpet av våren fyllast med øltankar. Fitjar sitt ferske ølmerke En Liten Øl skal endeleg få i gang lokal produksjon, etter å ha produsert drikkevarene i Arendal sidan oppstartinga i fjor.

– Me fann ut at i staden for å vente på at dette bygget skulle bli ferdig, så kom me i kontakt med desse i Arendal. No har me halde på eit halvt år og levert 20.000 liter til marknaden til godt over 100 forhandlarar, fortel styreleiar i En Liten Øl, Geir Inge Solberg, som kanskje er best kjend som tidlegare konsernsjef i finansselskapet Acta.

Med nytt bygg er kapasiteten til stades for å eksperimentere med nye øltypar, samtidig som dei vil vidareføre dei som allereie er i sal. For å ikkje snakke om ambisjonane om å vekse.

– Anlegget me har bestilt har ein årleg kapasitet på 150.000 til 200.000 liter. Så det er ein del meir enn kva me produserer no.

Det vesle ølbryggeriet har allereie hatt ein lite ølutsal i drift i bygget, til glede for både tørste fastbuande og hyttegjester.

Lageret til En Liten Øl har god kapasitet til å bli fylt opp med auka produksjon. På golvet ser me styreleiar Geir Inge Solberg og bryggerimeister Øystein Huus. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Reportasje i Aftenposten

Tidlegare på området er det bygd både fiskestover og det såkalla Stolpehuset, som fungerer som arkitektstudio for JK Arkitektur på Stord. Og det er sjølvsagt dei som har teikna alt.

Johannes Sandvik fortel stolt om reportasjen Aftenposten hadde på trykk om staden for nokre veker sidan. Klart det er stas med merksemda. Ein skulle tru at eit slikt innovativt prosjekt så langt utanfor allfarveg var noko som var bygd først og framst for å setje Fitjar på kartet. Men for den røynde forretningsmannen er dette noko som er bygd fordi det skal løne seg.

– Me hadde ikkje gjort dette dersom det ikkje var økonomi i det, men me har eit langsiktig perspektiv. Samtidig synest me det er veldig kjekt å gi opplevingar.

– Me treng alle litt nye impulsar i blant.

Det vesle ølutsalet som bygget også rommar, har ifølgje bryggerimeister Øystein Huus vore svært populært. Foto: Jonas Sætre/Stord24
Interiøret i kafeen er prega av billige men elegante materialval. Foto: Jonas Sætre/Stord24
Ikkje noko å seie på uteområdet. I bakgrunnen kan ein sjå dei arkitektteikna sjøstovene som er til sals. Foto: Jonas Sætre/Stord24

- Annonse -