Johan Castberg under innseglinga til Stord våren 2022. Foto: Equinor

Får ja til utslepp i Klosterfjorden

Equinor får sleppe ut kjemikaliar og avløpsvatn frå Johan Castberg.