– Eg fekk gratulasjonar på telefonen, men skjønte ikkje kva det dreidde seg om