- Me håpar me kan bidra positivt til lokalsamfunnet

foto