Stord-folkevalde får så hatten passar av kommentator