Kasta omstridt imam etter uro om radikalisering. No er han tilbake