Eli og Tove er med å starta eit heilt nytt tilbod på Stord sjukehus