Alt ligg til rette: Anbefalar ammoniakkproduksjon her