– Me forstår at det kan vera naturleg å peika på oss

foto