– Det finst etter det me kjenner til, ingen studier som viser at det virkar