– Det er veldig komplekst, og eit tema også hos oss