Regjeringa kuttar barnehageprisane: Meir å spara om du bur på Fitjar eller Bømlo

foto