Stord-lege gav uforsvarleg hjelp til seks pasientar