Ikkje alt går feil veg på Rommetveit: Difor har Arne god grunn til å smila