Ap framleis størst på Stord - men Gaute må på friarferd