- Stort for ein frå Sagvåg å prestere mot dei beste i verda