Ber Sunnhordland om å ta i mot nær eit halvt tusen flyktningar