Nytt tilbod for ungdom som fell utanfor: - Ynskjer at ungdommen sine eigne mål skal vera drivande for behandlinga