– Ingen hadde nedlegging av skular i sine valprogram