Opninga av den nye sjukeheimen blir kraftig forsinka