- Annonse -

– Hordfast-arbeidet er kome langt, og det er eit veldig godt prosjekt slik det er.

Det skapte mykje merksemd då regjeringa sitt eige vegelskap, Nye veier AS, i haust anbefalte at ein heller burde sjå på indre trasé på nytt enn å gå for Hordfast-løysinga med bru frå Os til Tysnes.

No, to månadar seinare har dei snudd, og vil skrinleggje forslaget om indre trasé.

– Me held oss til politiske avgjerder, seier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosessar og samfunnskontakt i Nye Veier til NRK.

Han fortel at dei opphavleg blei utfordra til å tenkje heilt nytt rundt dei store vegutbyggingsprosjekta i Sør-Norge, men fortel at likevel har kome til at dei må forhalde seg til politiske vedtak.

– Hordfast-arbeidet er kome langt, og det er eit veldig godt prosjekt slik det er, seier Hobbesland.

- Annonse -

Liv Kari Eskeland (H) seier til NRK at ho er glad for at Nye Veier har kome fram til å skrote indre trasé.

– Det er bra Nye Veier no jobbar vidare utifrå føresetnadene som er bestemt av storting og regjering, seier Eskeland.