Foto: Heiane Trening & Helse
- Annonse -

Overfor bransjemagasinet Treningsindustrien, stadfestar konsernsjef Trygve Amundsen i Nr1 Fitness at kjeda etablerer seg på Heiane.

Bransjemagasinet Treningsindustrien skriv at Heiane Trening og Helse AS vert kjøpt av Nr1 Fitness. Overtaking skjer 1. juni, og nyopninga er planlagd til 1. september.

– Me har fått huseigar til å totalrenovere senteret, noko som var heilt naudsynt for at me skulle vere interesserte i å kjøpe senteret. Dette senteret får seg eit skikkeleg ansiktsløft, og me skal verte området sitt desidert beste og trivelegaste senter, sier Amundsen til Treningsindustrien.

Dagleg leiar i Heiane Trening og Helse, Ingunn Berger Falk, har i ei god stund sett etter nye eigarar, ifølgje bransjemagasinet.

Sidan 2004 har Heiane Trening og helse halde til i desse lokala på Heiane. Årleg har senteret omsett for mellom 5 og 6 millionar, med eit årleg underskot på nokre få hundre tusen.

Før alt kan endeleg stadfestast står der att nokre marginale detaljar med huseigaren. Amundsen stadfestar overfor Treningsindustrien at det under renoveringsperioden vil for det meste vere ope på senteret.

- Annonse -

– Med dei investeringar og betringar me kjem til å gjere i tida som kjem, er me overtydde om at det vert et senter folk vil oppsøkje. Sjølv om me skal gjere monalege oppgraderingar av senteret, er det likevel det fokuset på kundane og deira trivnad som er viktigast for Nr1 Fitness, seier Amundsen til bransjemagasinet.