Stord sjukehus. Foto: Helse Fonna
- Annonse -

No er talet på pasientar oppe i to.

Det har vore mykje forandring i talet på koronapasientar på Stord sjukehus den siste tida.

I helga nådde talet på koronapasientar ein førebels topp, med tre innlagte pasientar. Ein av desse pasientane fekk intensiv behandling.

Vedkomande blei frakta til Haukeland Universitetssjukehus måndag , og ein av dei andre pasientane blei utskriven.

Onsdag opplyser Helse Fonna at det har kome ein ny koronapasient, slik at talet no er oppe i to.