Den nye båten som Fitjar Mekaniske Verkstad skal bygge er same designtype som «Aqua Star» , som vart levert tidlagere i år. Foto: Fitjar Mekaniske Verkstad
- Annonse -

Aqua Seawork og Fitjar Mekaniske Verkstad har signert ein design- og byggekontrakt på ein arbeids- og servicebåt som skal overleverast i mars 2018.

– FMV er særs nøgd med igjen å ha blitt føretrekt som designleverandør og byggeverft for ein avansert arbeidsbåt til Aqua Seawork. Det er kjekt at tidlegare kundar vel å kome tilbake til oss, skriv verftsdirektør Hugo Strand i ei melding.

Verftet leverte eit liknande farty til det same reiarlaget tidlegare i år. Båten som no skal byggast, som er av type HFMV W15 Sørfonn, får større maskineri og krankapasitet enn denne.

Reduserer kostanden

Verftsdirektør Hugo Stand er svært nøgd med den nye kontrakten.

– Desse fartya har stor kapasitet og kan løyse ei rekkje oppdrag for havbruksnæringa og entrepenørar. Jobbane vert utført sikkert og effektivt, og bidreg difor til å redusere kostnadane til næringa.

Aqua Seawork AS held til i Herfjord, i Åfjord kommune på Fosen-halvøya, og vart etablert i 2013.

- Annonse -
- Annonse -

Fitjar Mekaniske Verkstad vil levere åtte arbeidsbåtar i 2017, kor av alle designa og bygd i Norge. Verftet opplyser at dei no er godt i gang med bygginga av flaggskipet til Kystverket, spesialfartyet OV Ryvingen, og skal no i gang med bygginga av ein prosessbåt til Napier AS.

- Annonse -

– Me har satsa mykje på utvikling av infrastruktur som gjer det mogleg å byggje farty opp til ca. 50 meters lengde effektivt her heime. Dette gir kortare byggetid, høg kvalitet og fleksibilitet i gjennomføringa.

Risiko

Verftsdirektøren ser ikkje noko i vegen for at forretningsmodellen der dei eig prosjektet frå teiknebrettet til ferdig leveranse kan utvidast til andre type farty i framtida.

– Desse prosjekta er prototypar og har betydeleg risiko både for verft og reiarlaget. Prosjektgjennomføringa vår bidreg til å redusere risikoen både for FMV og våre kundar. Meistrar me desse prosjekta er det ikkje noko i vegen for også å bygge andre typar farty komplett heime, som kystfiskefarty, seier Strand.