North Sea Giant kjem frå Austevoll og får no hybridsystem levert av Wärtsilä.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

For første gang skal eit konstuksjonsfartøy av «Nort Sea Giant» sin storleik få innstalert hybridsystem ombord.

– Wärtsilä har opparbeida seg høg kompetanse på hybridprosjekter for mange forskjellige fartøytyper, og har eit nært forhold til kundane. Dette gjev oss i stand til å testa ny teknologi på mange ulike typar skip. Me er dei første i verda som arbeider med hybridsystem på større fartøy som «North Sea Giant», og dette prosjektet vil setta ein ny standard for denne typen fartøy, sier Cato Esperø, salgsdirektør i Wärtsilä i Norge i ei pressemelding.

«North Sea Giant» er eit av verdas største og mest avanserte konstruksjonsskip for undervannsarbeid, og vil bli utstyrt med eit nytt energilagringssystem som reduserer skipet sitt eksosutslipp, energiforbruk og driftskostnadar.

Det nye energilagringssystemet som Wärtsilä skal levere vil forbetre den operasjonelle effektiviteten og det miljømessige fotavtrykket til «North Sea Giant», og svarar dermed på nøkkelkrava frå fartøyet sin eigar – North Sea Shipping AS frå Austevoll. Løysinga gjev dessuten auka kraftredundans og betre reaksjonsevne i fartøyet sine operasjonar.

Eit fartøy som nyttar dynamisk posisjonering bruker vanlegvis to eller fleire motorar samstundes for å sikra reservekraft. Det innebærer at motorane køyrer meir effektivt, ved låg belastning. Ved å la batteria i eit hybridsystem sørgja for den naudynte reservekrafta, kan den operative motoren køyras tettare opp mot sin optimale belastning.

I tillegg til hybridsystemet med batteri, inkluderer Wärtsilä-leveransen også transformatorar, filtre, tavler, utstyr for tilkobling til landstrøm, oppgraderinger av eksisterande komponentar, samt oppstart og igangkjøring av systemet.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– For oss er det viktig å redusera miljøutslipp og å modernisera fartøyet for å gjera det endå meir konkurransedyktig. Med eit meir effektivt fartøy vil me i tillegg spara drivstoffutgifter, seier Hallvard Klepsvik, administrarende direktør i North Sea Shipping.

«North Sea Giant» er eit DP3-fartøy og inngår i den mest avanserte kategorien av skip som nyttar dynamisk posisjonering. Installasjon av ei energilagringsløsning i eit fartøy i DP3-klassen har aldri vore gjort før, og krev omdefinering av gjeldande klassereglar. Derfor jobbar Wärtsilä og North Sea Shipping AS i tett samarbeid med klasseselskapet DNV-GL.

North Sea Shipping AS eig og opererer avanserte offshorefartøy verda rundt. Frå sin base i Austevoll på vestkysten av Norge, har selskapet stor erfaring innan offshore skipsfart.

Kontrakten med North Sea Shipping blei signert i august 2017.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -