Foto: NorseSea Group
- Annonse -

Avtalen omfatter arbeid på Dvalin-feltet, og gjør at DEA får tilgang på Norsea Group sine baser, blant annet på Stord.

Av: Sigrid Haaland, Sysla.no

Rammeavtalen er på tre år og trådte i kraft 1. januar 2018 og har en varighet på tre år, ifølge en pressemelding. Den inkluderer også opsjon til forlengelse.

Avtalen medfører at DEA Norge får tilgang til baser fra Stavanger til Hammerfest. Stordbase på Eldøyane er en av seks baser Norsea Group har i Norge.

I følge avtalen skal Norsea Group levere tjenester knyttet til forsyning av personell og utstyr, transport, logistikk og avfallshåndtering.

– DEA Norge går inn i en tid med høyt aktivitetsnivå. Vi bygger ut Dvalin-feltet, og nærmer oss operatørskap i leteboring og produksjon. Å ha en god, solid og erfaren leverandør av basetjenester blir kritisk viktig, sier boresjef i DEA Norge, Jan Petter Rød.

- Annonse -

Baselokasjon for Dvalin-feltet både i utbyggings- og driftsfasen er Vestbase i Kristiansund.

– Dette er en meget viktig kontrakt i en periode med et relativt krevende aktivitetsbilde for leverandørindustrien. DEA Norge er en meget spennende og ambisiøs aktør som ønsker å vokse på norsk sokkel. Dette gir grunn til å tro at avtalen vil kunne gi godt med jobb over tid, sier CEO i Norsea Group, John Egil Stangeland.

Dvalin-feltet inneholder rundt 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner standard kubikkmeter kondensat, som vil bli produsert fra to reservoarer. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2020. Dvalin er DEAs første utbygging som feltoperatør.
- Annonse -