Dagleg leiar i SIM, Terje Gilje og dagleg leiar i NordRen, Svein Sørensen. Foto: SIM
- Annonse -

SIM har signert ein seks-årig kontrakt med NordRen AS til ein årleg verdi på 20 millionar kroner.

Det var i mars i år at SIM lyste ut konkurranse for henting av hushaldningsavfall, der det var fire firma som melde seg på. Av desse er det det østlandsbaserte selskapet NordRen somgjekk av med sigeren.

– Me er svært nøgde med avtalen me no inngår og selskapet som skal hente
hushaldsavfallet hjå innbyggjarane i SIM- området dei neste seks åra, seier dagleg
leiar i SIM, Terje Gilje i ei pressemelding.

Første kontrakt på Vestlandet

Dagleg leiar i NordRen, Svein Sørensen, fortel at dei ser fram til å starte opp
avtalen med SIM.

– Dette er den fyrste kontrakten vår på Vestlandet, og for oss er dette ein viktig kontrakt
som me skal gjere vårt beste for å gjennomføre på ein god måte, seier Sørensen.

- Annonse -

NordRen AS er lokalisert i Sørum, i Akershus, og har liknande oppdrag for Rygge, Vestby, Våler og Nes kommunar. I tillegg skal dei starte opp kontraktar i FolloRen IKS og Agder.

Endrar på hentinga

Avtalen som no er signert gjer det mogleg for SIM å endre innsamlingsordninga for
innbyggjarane. Frå april 2018 vil alle få tilbod om henting av restavfallet to gonger i
månaden, I tillegg til henting av plastemballasje.

Årsaka til at me ikkje har innført dette tidlegare er at det ville medført for store kostnadar
sett opp mot gevinsten. Difor var det naturleg å vente til ny kontrakt skulle lysast ut,
seier Gilje

- Annonse -