Køen strekkjer seg langt gjennom sentrum i ettermiddag. Foto: Geir Angeltveit
- Annonse -

Grunna vegarbeid med Skrivarvegen er det lange køar i Leirvik sentrum. Dette må me leve med i opp mot eitt år, melder Vegvesenet.

– Eg ventar på middagsgjester som har stått i kø i ein halv time, fortel Geir Angeltveit til Stord24.

Årsaka er arbeidet med opprustinga av Skrivarvegen, som nyleg er starta. Vegvesenet har sett opp trafikklys i alle tre retningar. Det betyr store køar. Slik vil det vere meir eller mindre i eitt år, fortel prosjektleiar Roberto Balzer i Statens Vegvesen.

– Dette prosjektet er delt opp i fire fasar, og den verste fasen er no i starten av kryssområdet. I neste fase vil det berre kome opp to trafikklys, men køen vil nok halde fram. Det er ingen annan måte å gjere dette på.

Minste onde

Balzar ber folk om å syne forståing for situasjonen.

- Annonse -

– Dette skapar naturlegvis frustrasjon hos folk. Men me har hatt mange møte og funne ut at viss me skal fornya denne vegen så må me stengje eit køyrefelt. Dette er det minste onde me får til.

Han oppmodar til å vurdere å bruke omkøyringsvegane via E39, men ber folk om la vere å bruke vegar gjennom bustadfelt.

– Dersom du bruker Vestlivegen til E39 så er det 6,3 kilometer omkøyring, så dersom ein klagar på lange køar er det enkelt å køyre dei alternative vegane som finst.

(saka held fram under biletet)

Meir bypreg

Når opprustinga av Skrivarvegen er ferdig vil det vere fortau på begge sidene av gata opp til Borggata med granittkantstein. Mykje arbeid vil også gå med til å fjerne uønskte plantar.

– Ein viktig del av jobben er å fjerne ein del innvandrarplantar som me ikkje lenger ønskjer  i sentrum. Det blir også nytt vegfundament og nye steinmassar.

– Det blir bysenter-standard på vegen, med tre fartshumpar, tre gangfelt og fartsgrense på 40 kilometer i timen. Vegen er så nærme Borggata at me meiner dette er ein del av sentrum. Då kan me ikkje ha eit slikt trafikkfarleg område.

Arbeidet blir finansiert med 50 prosent sykkelbymidlar og 50 prosent frå fylkeskommunen.