Klinikkdirektør ved Somatikk på Stord sjukehus, Anne-Beth Njærheim. Foto: Stine Steingildra/Helse Fonna
- Annonse -

Har tatt i mot sin tredje pasient med Covid-19.

Det er laurdag 3 pasientar innlagt med Covid-19-smitte i Helse Fonna, alle på Stord sjukehus.

Èin er i aldersgruppa 18-64 år, og to er over 65 år, melder Helse Fonna.

Aldri før har det vore så mange pasientar med Covid-19 på Stord sjukehus på ein gong.

– Alle tilsette på Stord sjukehus står på kvar dag for at våre pasientar skal få best mogleg pleie og behandling i ei krevjande tid med auka smittetrykk, seier klinikkdirektør Anne-Beth Njærheim.

Ho understreker at drifta ved sjukehuset går som normalt, og at dei førebels ikkje har valt å atenga sjukehuset for besøk.

- Annonse -

– Det er førebels ikkje aktuelt å stengje sjukehuset for besøk, slik som i oktober, men ein minner om at publikum bør vurdere om besøk er nødvendig.