Dottera til Bjarte Vad fekk gå under "neste 1. klassing-fana" i 17. mai-toget til Langeland skule. Dagen etter fekk han den frustrerande beskjeden. Foto: Langeland skule
- Annonse -

Alle venskapsbånd og kjensle av tryggleik dei har opparbeida seg i nabolaget står på spel, skriv den Bjarte Vad som risikerer å måtte flytte seksåringen sin til Tjødnalio skule.

Bjarte Vad, foto: privat

Kjære politikarar og kommunalsjef i Stord kommune,

Eg viser til dagens sak som er kome ut i media, om elever som må flyttes frå Langeland skule til Tjødnalio skule.

No er det på tide at de opnar augene, og ser behovet for ein ny skule i Heiane-området. I denne skulekrinsen har elevtala berre auka og auka dei siste ti åra. Lite har blitt gjort for å betre situasjonen, men å godta nye utbyggingar i området, det gjer de som aldri før.

I november 2016 skreiv me dotter vår inn på Langeland skule, og ho gleda seg sjølvsagt mykje til å byrja på skulen der. Me har vore fleire titalls ganger der i helgene, for å bli kjent med skuleområdet og for å førebu oss til det store steget frå barnehage til skule.

Månadane gjekk, og snart var det 17. mai, der me var inviterte til å gå under fana, «neste års førsteklassinger «. Stor stas!

- Annonse -
- Annonse -

Dagen etter var det klar for førskuledagar. Då kom det store sjokket, etter endt første førskuledag. 16 foreldrepar inkludert oss fekk beskjeden om at skulen var full. Korleis kan det gå an og kome med dette no?

Dei vurderer å flytte på skulekrinsgrensene slik at 16 ungar som ikkje har noko forhold til Sagvåg skal ut der på skule. Dette går ikkje an. Korleis skal me fortelje ungane våre på seks år at dei ikkje får begynne på Langeland skule likevel?

- Annonse -

Alle venskapsbånd og kjensle av tryggleik dei har opparbeida seg i nabolaget og i Trodlahaugen barnehage, Olderdalen barnehaga og Kåreviksmarka barnehage. Barnehagar som me har vald fordi dei ligg innanfor Langeland skulekrins.

Og ikkje minst blir det svært vanskeleg for mange foreldre då ein står i fare for å ha ein unge på Langeland skule og ein på Tjødnalio skule.

Så kjære politikarar og kommunalsjef, ver så snill og finn ei løysing på dette no. Det synest eg både foreldre og barn som er ramma av dette fortener.

Kom i gang med planlegging av ny skule. Dette må skje fort!

 

Bjarte Vad
pappa til førskuleelev ved Langeland skule