Foto: Per Lønning
- Annonse -

Etter eit år med historisk høg nedgang i folketalet blei me i årets første kvartal 11 fleire innbyggjarar på Stord.

Folketalet på Stord var ved utgangen av mars 18.710 innbyggjarar, opp frå 18.699 ved inngangen til året.

Dermed kan det sjå ut som fjorårets sterke nedgang i folketalet har snudd. 2018 var det året med størst nedgang i folketalet sidan 70-talet, med ei nedang i folketalet på 81 personar.

Tala frå årets første kvartal syner eit fødselsoverskot på 17 personar, og ein netto innflytting på -6 personar.

Slik var utviklinga elles i Sunnhordland ved utgangen av 1. kvartal:

Bømlo, 11 947 (-13)
Fitjar, 3199 (-2)
Tysnes, 2852 (+6)
Kvinnherad, 13.128 (-9)
Sveio, 5729 (+8)

- Annonse -