Foto: Skyss
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Fylkesutvalet i Hordaland legg opp til å gjere det lettare for barnefamiliar og ungdom å ta buss.

I dag må barn over fire år betale for å ta buss. Men i neste år føreslår fylkesutvalet i Hordaland å auke aldersgrensa for å vere gratispassasjer til seks år.

Samtidig vert det føreslått å auke aldersgrensa for barnebillett frå 16 år til 18 år.

Fylkesutvalet rår til at det vert takstfrys for periodekort for born og ungdom i 2019. Samtidig vert det føreslått å redusere periodebilletten for studentar på kr 25 og 30 kroner for vaksne for éi sone.

For å få til dette må driftsbudsjettet til samferdsle i fylkeskommunen aukast med 139,5 millionar kroner.

- Annonse -