Foto: Thomas A. Hjelmen
- Annonse -

Med eit belegg på 70 prosent meiner lufthamnsjefen det er på tide å auke frekvensen på ruta.

I vinter såg det mørkt ut for DAT sitt rutetilbod på Stord lufthamn. Med gjennomgåande halvfulle fly så tapte flyselskapet pengar, og var nære på å trekkja seg ut.

Men så kom Njord-kontrakten.

– Då Kværner plutseleg begynte å få veldig mykje å gjere begynte flya fort å fyllast opp. Tidlegar har me hatt 50 prosent belegg, men dei siste vekene har det lege på rundt 70 prosent, seier lufthamnsjef Jan Morten Myklebust.

Flyplassjef Jan Morten Myklebust, foto: Stord kommune

Mange private

Det er likevel ikkje berre hos blant business-reisande at ruta går godt. Myklebust merkar også ei vekst blant privatreisande.

- Annonse -
- Annonse -

– Me merkar oss at det er veldig mykje fleire privatpersonar som reiser over Stord. For nokre år sidan var det kanskje 70 prosent business-reisande på flyet, men no er dette fordelt meir 50/50.

Dei gode trafikktala har fått Myklebust til å ta kontakt med det danske flyselskapet for å gjere tilbodet ved Stord lufthamn endå betre.

Ekstra rotasjon

- Annonse -

– Me har tenkt å utfordre DAT på å setje inn ein ekstra rotasjon torsdag ettermiddag, då dette er ei pendlaravgang som ofte er fullbooka.

Dei nye avgangstidene på torsdagen vil i så fall vere kl. 13.30 frå Stord og kl. 15.00 frå Oslo. Dette vil kome i tillegg til dagens avgangar kl. 16.30 frå Stord og kl. 18.00 frå Oslo.

– Tener DAT gode pengar på Stordflyet no?

– I utgangspunktet så vil eg tru at dei gjer det. Dei tapte jo pengar tidlegare i vinter, men sånn som trafikkutviklinga er no så vil eg tru at dei tener pengar.

Aktuelt med kjøp

Sjølv med gode trafikktal seier Myklebust at det framleis er ønskjeleg for lufthamna at det offentlege skal starte med kjøp av flytenester for å sikre stabil drift. Det kan bli vedteke i fylket allereie til sommaren.

– Formannskapet på Stord gjekk inn for at ein burde få til flykjøp på Oslo-ruta. No er neste steg å få dette inne i den regionale transportplanen som fylkestinget skal handsama i juni. Dersom dette blir vedteke vonar me på flykjøp frå og med 2019.