Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok i februar 2017 å slå saman dei to fylka med verknad frå 1. januar 2020. Foto: Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

DEBATT: Navnet «Vestlandet» splitter en landsdel som mer enn noen gang trenger å jobbe sammen – uavhengig av nåværende og framtidig fylkesgrenser, skriver næringsforeningene på Vestlandet.

Av:
Marit Warncke, Bergen Næringsråd
Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening 
Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Når fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane vil kalle sitt nye fylke for Vestlandet, signaliserer det mangel på respekt både i forhold til historien og i forhold til resten av Vestlandet.

Kanskje tror Hordaland og Sogn og Fjordane at navnet Vestlandet skal friste Rogaland og Møre og Romsdal til å bli med i storfylke på et senere tidspunkt. Vi frykter effekten vil bli stikk motsatt. Hordaland og Sogn og Fjordane splitter Vestlandet, på bekostning av Rogaland og Møre og Romsdal.

Det splitter en landsdel som mer enn noen gang trenger å jobbe sammen – uavhengig av nåværende og framtidig fylkesgrenser.

Kultur og næring

- Annonse -

Det viktigste er imidlertid ikke bare spørsmålet om geografi og historie – det er også kultur og næring. Vestlendingen har sitt eget lynne. Vestlendingen er vokst opp med ryggen mot fjellene og blikket mot havet.

Vestlendingen har fisken, oljen, fjordene, sindigheten, omstillingsevnen. Fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord.

Strategisk sett er navnet derfor en ulykke.

Næringsforeningene i området fra Stavanger til Bergen, har jobbet hardt for å skape et sterkt og samlet Vestland. En kraftfull opponent til makta i Oslo-gryta, en dokumentasjon av hvor verdiskapningen i landet skjer, en krevende aktør i det næringspolitiske bildet. Et oppstykket Vestland kan svekke denne kraften.

Selv om vi for alle gode formål har vårt hovedfokus på aksen Bergen-Stavanger, har vi Vestlandet i ryggmargen. I de store sakene står vi sammen med våre venner langs hele kyststripen.

Ferjefri E39

Det gjelder ikke minst i kampen for en ferjefri E39, herunder Hordfast. Et ferjefri E39 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, slås det fast i Nasjonal transportplan (NTP), som ble vedtatt like før sommerferien. Helt i tråd med analyser utført av velrenommerte forskere som Victor Norman og Torger Reve.

Statens vegvesens beregninger viser til alt overmål at Oslo og Akershus er blant fylkene som vil tjene mest på at transportårene i vest kommer opp på en tilnærmet lik standard som Østlandet har hatt i lang tid. Det er nemlig lønnsomt for landet at landets største industri- og eksportregion får en infrastruktur som er tilpasset det 21. århundret.

Men dette er stadig under angrep. Senest i Dagens Næringsliv i sist uke, som på lederplass mener det er feil bruk av fellesskapets ressurser. Bergensavisen hiver seg på denne uken, og vil heller prioritere E16 til Voss.

Beklager

Vi kan beklage at ikke det ble noe av planene om en stor region på Vestlandet og at Rogaland ikke ville bli med. Men det har ikke gjort behovet for samarbeid på Vestlandet mindre, snarere tvert om.

Det er nå vi må stå sammen, hele det egentlige Vestlandet –  altså Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi i næringsforeningene vil derfor jobbe ufortrødent videre for en sterk og samlet Vestlandsregion.

- Annonse -