- Vi ser også med uro på den foreslåtte nedbyggingen av Heimevernet, skriver Ani Hystad. Foto: Marius Kaniewski, Heimevernet
- Annonse -

DEBATT: Ani Hystad i Stord Frp er bekymret for nedbyggingen av forsvaret i en tid med stadig hyppigere terrorangrep.

Av: Ani Hystad, medlem av Stord Frp

Vi lever i en turbulent tid, presset på demokratiet er sterkt mange steder og våre vestlige demokrati er utsatt for stadige terrorangrep. Disse blir mer og mer rettet mot uskyldige mål, og er mer og mer brutale. All terror må bekjempes, med alle midler.

Samtidig med den økende terroren øker også presset på våre grenser. Den kalde krigen  ser ut til å «bli varm» igjen. Flere steder er grensene truet og spenningsnivået mellom ulike statsledere syn på demokratiet ser ut til å skape farlige situasjoner over alt i verden.

Alvorlige konsekvenser

Med dette som bakteppe er det viktig at også vi i vårt lille land ser alvoret den utvikling vi ser omring oss. I den perioden Arbeiderpartiet styrte og den «kalde krigen» ble mindre skremmende ble forsvaret vårt bygget ned på alle områder. Slik flere andre nasjoner også gjorde. Nå ser vi konsekvensene, og de er alvorlige. Det blir rett og slett reist spørsmål – med god grunn – om vår forsvarsevne dersom en alvorlig konflikt skulle oppstå.

- Annonse -

Dette er sprøsmål vi i Frp tar på alvor. Vi MÅ styrke vårt forsvar på land, på sjø og i luften. Dette haster og økningene til Forvarsbudsjettet må være så store at vi igjen kan få på plass et fornuftig forsvarsopplegg. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at vi ikke vil kunne bygge opp et forsvar på egenhånd. Vi er avhengige av støtte fra våre allierte i NATO. Og vi er så heldige i dag at vi har «ledersetet» i alliansen. Herfra er signalene klare på at vi må bidra på alle fronter og samtidig satse betydelig for å møte nye utfordringer.

Omstillingsfase

Forsvaret er som så mange andre inne i en omstillingsfase, og møter nye utfordringer på alle områder. Derfor er det viktig å satse riktig på nye områder, men samtidig må tadisjonelle grener opprettholdes og styrkes. Det hjelper f.eks, lite å ha nye flotte skip liggende i opplag på grunn av manglende midler til drivstoff, bemanning osv. Og det nytter lite å kjøpe nye fly og helikopter om disse ikke blir operative.

Vi ser også med uro på den foreslåtte nedbyggingen av Heimevernet. Det blir hevdet at nytt utstyr og ny organisering vil være en styrke. Det er vi tvilende til, ikke minst fordi den lokale tilknytting og kunnskap blir svekket. Vi har også tro på at en styrking av samarbeidet mellom politi, forsvar og Redningsselskapet når det gjelder kontroll over vår lange kyst kan være fruktbar. Styrkene på land og luft  bør styrkes i nord og gjøre mer effektive i sør – i et utvidet samarbeid med Heimevernet.

Vi er redde for at en ny Ap-regjering vil bli presset av sine eventuelle samarbeidspartnere til å nedprioritere forsvaret. Det vil være et dårlig signal til våre allierte og til vårt vestlige demokrati.

- Annonse -