Slik vil den nye kaien framstå når Johan Castberg-prosjektet er i gang.
- Annonse -

Skal sprenge plass til dypere havnebasseng og lengre kai. – Et tidskritisk prosjekt, sier Thomas Dahl i Kværner.

Av: Adrian Søgnen, Sysla.no

Som en del av utvidelsen, har Multiconsult fått oppdraget fra Kværner Stord om å prosjektere forlengelse av kransporet.

For fem år siden investerte verftet 350 millioner kroner i den største traverskranen som finnes i Nord-Europa.

Nå står havnebassenget og kai for tur.

Den investeringen er ventet å ligge på rundt 370 millioner. Her skal det skje en utdyping og bygging av nytt kaianlegg.

- Annonse -

Sprenger bort 120 000 kubikk

På vestsiden skal kaien forlenges med 266 meter som gir 17 000 kvadratmeter med nytt produksjonsområde. Havnebassenget skal være 16 meter dypt, og dette krever at 120 000 kubikk med fjell sprenges bort.

Prosjektleder Thomas Dahl i Kværner skriver at arbeidet vil gjøre anlegget mer fleksibelt og skreddersydd for flytende installasjoner. For Kværner er det viktig at anlegget blir ferdig etter tidsfristen.

– Kaien og kransporet skal stå klart til Johan Castberg-skroget ankommer, og er således et tidskritisk prosjekt som vi er avhengig av å ha gode leverandører med på, uttaler Dahl.

Multiconsult skal stå for arbeidet med kransporet til den enorme kranen. Sporet skal nemlig forlenges med 100 meter, og selskapet står for prosjektering.

Etter planen skal anlegget stå ferdig i andre kvartal av 2020.

- Annonse -