MS Sagvåg har lege til kai i Leirvik sidan sommaren 2019. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: I dette spesielle tilfelle håper jeg at Stord kommune vil hjelpe til slik at Tone fortsatt kan få bo i båten sin lovlig sammen med datteren sin Dina

Av: Linda Grundtvig,
Kommunestyrerepresentant (uavhengig)

Saken om fergen Sagvåg som Tone Bergsvåg eier og har bodd i tar visst aldri slutt.

Etter mitt skjønn og tolking av loven er Sagvåg en båt og ikke et tiltak. Det jeg ikke forstår er hvordan Stord kommune og statsforvalteren kan mene at Sagvåg skal søke etter plan og bygingsloven og ikke etter det maritime regelverket som BÅTER stiller seg til??

Men Sagvåg er jo en BÅT og har alle papirer i orden fra sjøfartsdirektoratet og er registrert som fritidsfartøy, så hvordan da mene at Sagvåg er et TILTAK er meg helt uforståelig.

Sagvåg har betalt leie for og ligge til kai, den er ikke fast forankret til bunn, slik en flytebrygge er, den er heller ikke et hus på en lekter. Hadde den det gjort er jeg enig i at det er et tiltak etter plan og byggingsloven, men Sagvåg er en båt med egen maskin som kan legge fra kai om den skal ut på sjøen en tur slik mange av de andre fritidsbåtene gjør som leier plass i Leirvik havn.

- Annonse -

Så hva er nå forskjellen på fritidsbåten Sagvåg og de andre båtene? for tiden bor jo ikke Tone Bergsvåg med datteren sin Dina i båten sin heller, selv om ingen kan nekte noen og bo i sin egen båt!  Ikke har hun fått klager når båten ligger der og en slambil kommer og tømmer septiktanken og påfyll av vann får hun fra springen på kaien slik mange andre båter har tilgang til.

Jeg vil gjerne spørre Stord kommune om hva de tenker om de andre fritidsbåtene som leier plass i havnen? Når en her mener at Båten Sagvåg er et tiltak etter plan og byggingsloven så kan jeg ikke forstå noe annet enn at de andre også kommer inn under det samme i og med at Tone har flyttet ut av båten sin, men ønsker fortsatt og leie plass til Sagvåg.

Loven sier og at kommuner selv kan bestemme, om de vil, å legge til rette ved å regulere en kai til det formålet at folk kan få bo i sin båt. Om kommunen nå velger å tilrettelegge et stykke av den kaien som Tone Bergsvåg sin båt nå ligger på behøver ikke bety at det blir en presedens av den grunn.

I dette spesielle tilfelle håper jeg at Stord kommune vil hjelpe til slik at Tone fortsatt kan få bo i båten sin lovlig sammen med datteren sin Dina og ikke sette dem i en vanskelig bosituasjon som de nå, enda en gang er kommet opp i.

- Annonse -
Forrige artikkel«Lykkes Vestlandet så lykkes Norge»
Neste artikkelDette kan bli hamnesjefen sitt nye hovudkontor