Driftssjefen i Meny synest ideen om å omprofilere Kiwi-butikken i Studalen til Meny er eit interessant tips. Foto: Google maps
- Annonse -

Laber omsetnad over mange år er årsaka til at Meny valde å ikkje fornye kontrakten i Amfi-senteret. 

Denne veka melde Meny at dei har bestemt seg for å leggje ned Meny-butikken på Amfi Stord. Det skapte store reaksjonar på Facebook-sidene til Stord24. Det kom heile 32 kommentarar frå folk som var skuffa over at butikken med det gode utvalet forsvinn.

No tenner driftssjefen i Meny eit lite håp for dei som ønskjer at Meny skal bli verande i byen.

– Me synest det er veldig leit at me legg ned, me skulle jo helst ha vore til stades. Men me har vel ikkje lukkast heilt på Stord, seier driftssjef i Meny region Vest, Christian Myredal.

Dårleg omsetnad

Myredal legg ikkje skjul på at det er for dårleg omsetnad gjennom mange år som er årsaka til at butikken no legg ned.

- Annonse -

– Butikken har nok vore i minste laget, og ein treng ein ganske stor omsetnad for å få det til å gå rundt. Men den har vore veldig veldriven. Dei tilsette har gjort ein svært god jobb i å drive butikken.

– Kva vil skje med dei tilsette?

– Eg vil ikkje gå inn på detaljar om dei tilsette i media. Me skal gjere så godt me kan for å ta vare på dei.

Trengs oppussing

Driftssjefen peikar også på at butikken treng ein kraftig oppgradering dei neste åra, og at tidspunktet for å trekkje seg ut difor var gunstig.

– Butikken er begynt å bli gammal. Dersom me skulle halde fram måtte me ha gjort ein kraftig oppussing, seier Myredal.

– Kan det bli aktuelt å etablere ein Meny-butikk ein annan stad på Stord?

– Ja, dersom den rette lokaliseringa hadde dukka opp så ville me ha vurdert det.

Omprofilering

– Kva med å omprofilere ein av dei seks andre butikkane Norgesgruppen har på Stord?

– Det ville i såfall vere ei vurdering me gjer saman med Norgesgruppen. No har me vald å ta beslutninga, så får me sjå på alternative løysingar etter kvart.

Myredal lyttar interessert til innspel frå Stord24 om å omprofilere Kiwi-butikken i Studalen, ein butikk som er både stor og ligg sentralt til langs E39.

– Dette var eit godt tips som eg skal ta med meg vidare.