Foto: Thon eiendom
- Annonse -

Tida er slutt for daglegvare med godt utval på Leirvik. No kjem det sannsynlegvis inn ein lågpriskjede.

18 personar mister jobbane sine når Meny Leirvik på Amfisenteret stenger dørene for godti slutten av desember.

– Meny sin kontrakt går ut året. Det eg kan seie er at me har avslutta forhandlingane og jobbar no med andre alternativ, seier senterleiar ved Amfi Stord, Hans Martin Haavik.

– Kvifor stenger butikken?

– Det er alltid ulike årsaker til at me ikkje vert samde om forlenginga. Eg har ingen kommentar til prosessen eller den slags, men eg berre konstaterer at leiekontrakten går ut ved årsskiftet.

Haavik vil ikkje kommentere kven han ønskjer som erstattar for Meny.

- Annonse -

– Me skal ha inn ein ny daglegvareforretning. Eg vil ikkje kommentere dette meir no, det må eg kome tilbake til.

Gammal og sliten

Butikksjefen på Meny Leirvik, Marita Holstad Andersen, opplyser at butikken er gammal og sliten, og at det skal ha vore noko av bakgrunnen for nedlegginga.

– Det trengs store investeringar og butikken må bli kraftig oppgradert. Det har ikkje noko å gjere med at butikken ikkje har vore godt nok drifta.

Andersen har fortalt dei 18 tilsette ved Meny-butikken at dei mister jobbane sine 31. desember, men ho håper det kan vere mogleg for dei å få jobb i den nye butikken.

– Dei vart sjølvsagt veldig leie seg, men dette har lagt i korta ganske lenge. Dette er flinke folk så eg håper og trur dei kan få jobb i den nye butikken, seier Andersen.

Vemodig

Butikksjefen synest også det er vemodig at Meny no skal stenge.

– Meny har vore en veldig bra butikk på Stord. Med har hatt masse faste kunder, og eg har trivst veldig godt i jobben min. Eg har sagt at eg no skal gjennomføre drifta etter beste evne fram mot nedlegginga, seier Andersen.

Den avtrappande butikksjefen opplyser at ingen av kjedene frå Norgesgruppen kjem til å gå inn med ny butikk i lokala. Dermed er det lågpriskjeder som Coop og Rema 1000 som står att. Alt tyder difor på at den nye daglegvareforretninga vil ha vesentleg dårlegare utval enn Meny.

Det har ikkje lukkast Stord24 å kome i kontakt med Meny sentralt.

- Annonse -