Raymond Sandvik reagerer på at fjellsameiget ønskjer å ta frå hundefolket høve til å la hunden gå fritt. Foto: Lovdata
- Annonse -

Debatt: Stord Fjellsameige jobber for å innføre båndtvang i Stord-fjellet. Raymond Sandvik i Sunnhordland Brukshund Klubb reagerer sterkt på at hundene fratas muligheten til å være i fri aktivitet.

Jeg registrerer med sinne og frustrasjon når jeg ser at Stord Fjellsameige nærmest ”truer” fram båndtvang dersom turgåere skal få bedre parkeringsplass.

Dette handler om dyrevelferd, ikke bare for sauene på Stord, men for dyrevelferden til hundene. Det er også er samfunnets ansvar å sørge for at hundens iboende behov og rettigheter blir oppfylt.

Raymond Sandvik i Sunnhordland brukshund klubb. Foto: privat

Gjennom tilstrekkelig aktivisering av hunden kan unødvendig frustrasjon/aggresjon unngås, slik at hunden blir best mulig veltilpasset, balansert og er til mest mulig nytte og glede for sine omgivelser.

Naturlig å løpe fritt

Naturlig atferd for hunden er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal utøve naturlig atferd, men Stord samfunnet og samfunnet generelt må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som betyr dårlig dyrevelferd.

- Annonse -
- Annonse -

Hunden har et iboende behov for å være i aktivitet og utføre sine arbeidsoppgaver som den er avlet frem for, det er vår plikt å sørge for at dette behovet dekkes. De aller fleste hundeeiere tar dette ansvaret seriøst, problemet er at resten av samfunnet gjør det stadig vanskeligere å være en slik ansvarlig hundeeier.

Ingen alternative plasser

Stord kommune har ingen alternative plasser der vi kan utfolde oss som hundeeiger og hund, for eksempel en luftepark eller et friområde for hund. Stord kommune har gjennom hele Sunnhordland Brukshund Klubb sin etableringsfase motarbeidet det arbeidet vi har gjort for og få til et treningsområde der vi kan sette trening, miljø og aktiviteter i system.

Vi har nå fått et flott område på Valevåg, men da måtte vi skifte hovedsete til Sveio kommune hvor de tok oss imot med åpne armer.

Vi må gjøre det enkelt for mennesker å ha hund i dagliglivet fordi verdien det gir tilbake til samfunnet er enorm. Hundehold har dokumentert effekt på den psykiske og fysiske helsen til familien som eier den. Hunden motiverer eieren til fysisk aktivitet. Ansvarlige hundeholdere vil imøtekomme dyrets behov for bevegelse, og får da samtidig selv en helsegevinst ved å følge hunden ut i aktivitet.

- Annonse -

– Snevert syn

Det er et supert supplementtilbud til ungdom som ikke nødvendigvis vil holde på med fotball, håndball eller petanque. Har ikke noe imot de sportene, men det må kunne være rom for andre alternativ i denne kommunen. Det virker som kommunen har et fryktelig snevert syn på hva sport og fritidsaktiviteter er i dagens samfunn. Og det er ikke bare ball og kulespill.

Foruten å hjelpe enkeltmennesker med fysiske og psykiske plager, går mange hunder på jobb hver dag hvor de bidrar med viktige samfunnsoppgaver. Redningsmannskap og politi bruker hunder til å finne personer som har gått seg bort og til å spore opp kriminelle. Tollvesenet bruker hunder til å avsløre ulovlige stoffer som er på vei inn i landet, og service- og førerhunder hjelper mennesker gjennom hverdagen.

Det skulle bare mangle at vi ga litt tilbake til hunden, og lot menneskets beste
venn få løpe fritt og leke fra tid til annen. 
Det er også viktig å huske på at det er eiers fulle ansvar å ha kontroll på sin hund, også når det ikke er båndtvang. Selv om hunden går løs har eieren plikt til å ta hensyn til annet dyreliv. Hundeloven presiserer at hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte.

– Sauene skal være trygge

At hunden kan gå fritt medfører derfor at hundeeiere må være sitt ansvar bevisst og sørge for å kontrollere hundene sine, også når de går uten bånd. Det vil si at sauene skal være trygge selv om det går hunder uten bånd, og da vil utvidede båndtvangsrestriksjoner bli overflødig.

I stedet for å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang, bør fokuset heller være på å lære opp og informere mennesker til å ha kontroll på hunden sin spesielt gjennom en hundeklubb som for eksempel Sunnhordland Brukshund Klubb som jobber aktivt mot et trygt og godt hundehold der hunden og eieren står sammen i fokus. Hvor hund og eiger skal kunne jobbe sammen, kommunisere sammen og stole på hverandre slik at hunden kan være til både nytte og glede for alle.

Håper politikerne tenker seg godt om, og ikke lar seg presse til å sette til side hundevelferden her. Hundens enestående rolle for økt friluftsliv, bedre folkehelse og økt livskvalitet må vektlegges når det fattes avgjørelser rundt økt bruk av båndtvang.


Raymond Sandvik
Sunnhordland Brukshund Klubb