- Å detaljstyra ferdsel med fritidsbåt på sjøen i øykommunen Fitjar er eit feilgrep

foto