Leiar i Nobels fredsenter Liv Tørres vil markere kvinnedagen på Stord. Foto: Erik M. Sundt / Nobels Fredssenter
- Annonse -

Arrangementskomiteen for kvinnedagen på Stord er stolte over at dei har fått direktøren for Nobels fredssenter, Liv Tørres til å kaste internasjonalt lys over markeringa.

I år er det internasjonal solidaritet med flyktningkvinner som vil vere hovudparolen under 8. mars-feiringa på Stord. Dette er bakgrunnen for at Liv Tørres, direktør for Nobels fredssenter er invitert til å ta turen til Stord for å halde foredrag på Sunnhordland museum.

– Me bestemte at me skulle driste oss til å spørje Liv Tørres. Me rekna ikkje med at me ville klare å få henne til å kome, men me ville iallfall spørje. Me ser jo at det er eit scoop at ho klarte å få det til i hennar travle program. Me er stolte av å ha fått ho til å kome, seier SV-politikar Kjellbjørg Lunde, som er ein av arrangørane.

Liv Tørres, som kanskje er mest kjend som tidlegare leiar i Norsk Folkehjelp, vil halde foredrag om flyktningsituasjonen med særs fokus på kvinner og born.

Lunde fortel at komiteen, som består av eit vidt aldersspenn frå ungdommar til ho sjølv som var aktiv på kvinnekampen på 70-talet, kunne alle einast i at eit internasjonalt fokus var riktig i år.

– Mange av oss er engasjerte i ulike lag og organisasjonar her på Stord, men felles er at me har vore oppteken av internasjonal solidaritet med kvinner som har det vanskeleg. Når me kom saman og diskuterte kva tema me skulle ha i år, så var alle einige om å ha fokus på dette med flyktningsituasjonen, og kva konsekvensar dette har for kvinner og born sine liv.

- Annonse -
- Annonse -

– Kvifor er flyktningstraumen også eit kvinneproblem?

– No er det slik at FN seier at flyktningstraumen gir dei største negative konsekvensane for kvinner og born. Samtidig har talet på kvinner på flukt auka kraftig. I 2015 var det 75 prosent menn som kom, medan det i fjor hadde snudd til 60 prosent kvinner, seier Lunde.

- Annonse -

Forutan foredraget til Liv Tørres, vil det bli kinoframsyning i Kulturhuset, og sjølvsagt det tradisjonsrike paroletoget.

Slik vert programmet til Kvinnedagen:

Tog:
Oppmøte kl 16.45 ved rådhuset.
Toget går kl 17.00

Kino:
Kinoen Hidden Figures startar etter toget, altså kl 17.30. Denne blir vist på Stord Kulturhus.

Foredrag:
Det vert foredrag i museumshallen til Sunnhordland Museum kl 20.00. Tittel på foredraget er «Kvinner i verden – er likestilling mulig i vår tid?», og det er Liv Tørres (direktør ved Nobelsenteret i Oslo) som held det.

Inngong til foredrag:
Vaksen – 100kr
Born/Student – 50kr

- Annonse -