Stadig fleire besøkar miljøstasjonane til SIM. Foto: Sim
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dårlege økonomiske tider kan vere årsaka til at me i fjor kasta mindre boss i Sunnhordland.

Kvar innbyggjar i Sunnhordland kasta i 2016 i snitt 448 kilo boss. Det er ein nedgang på 20 kilo frå 2015.

SIM har ikkje noko forklaring på kva denne nedgongen skuldast, men avvisar ikkje at økonomiske nedgongstider kan ha hatt ein direkte påverknad på at folk kastar mindre ting.

– Me veit ikkje årsaka til at avfallsmengdene har gått ned. Det vert i så tilfelle spekulasjonar. Men me har erfart tidlegare at nedgongstider i økonomien gjer utslag på mengda avfall. Kor vidt det er årsaka eller at det skuldast ein meir medviten trend blant innbyggjarane vil tida vise, seier Janne Hillersøy i SIM.

Statistikken syner at det er særleg avfall levert på miljøsentralane som står for den største nedgangen, noko som er litt paradoksalt då miljøsentralane har hatt ein sterk auke i besøk det siste året.

Heile 70 000 nytta seg av dette tilbodet i fjor, som er ein oppgang på nesten fem prosent.

- Annonse -