Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at prosessen med å vedta ny E39 har teke såpass lang tid. Foto: Jonas Sætre/Stord24/Statens Vegvesen
- Annonse -

Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at departementet har brukt såpass lang tid med å bestemme trasé over E39. Men departementet avviser at dette skuldast protestane til Stord-politikarane.

Tysdag var det klart at regjeringa har gått i mot Stord kommune sitt føretrekte alternativ for ny E39, og støttar Statens Vegvesen sitt ønskje om alternativ 4 som går gjennom Landåsen utan tunell.

Sigbjørn Framnes (Frp) er ein av dei som i dag er nøgd med vedtaket frå departementet.

– Dette er totalt sett ei god løysing for oss. Me får oppgradert turnettet i Landåsen, og får installert lys slik at ein kan bruke Landåsen heile året, seier Framnes.

– Me har mista fire år

– Samtidig er det jo synd at avgjerda i kommunestyret gjorde at prosessen blei forsinka iallfall fire år. Hadde me gått for alternativ 4 hadde dette kome med på Nasjonal Transportplan. Me har mista fire år som ein konsekvens av dette.

- Annonse -
- Annonse -

Framnes viser til at rådmannen opplyste at sakshandsaminga frå departementet ville ta så kort tid som nokre månadar, når det i realiteten har tatt halvanna år.

– Rådmannen opplyste at sakshandsaminga var mykje kortare enn den eigentleg var. Det var nettopp ein av desse tinga me var bekymra for under sakshandsaminga. Det er sørgjeleg at me fekk rett på akkurat det.

Torbjørn Brosvik frå (Krf) støttar Framnes i at kommunen sitt vedtak har forsinka prosessen.

– Vedtaket kommunen gjorde i denne saka har forseinka vegen, og eg er spent på når dette prosjektet kan realiserast. Det er ikkje omtala i gjeldande NTP, og det er heller ikkje noko i brevet frå Sanner som seier noko om oppstart av prosjektet, seier Brosvik.
Statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Var ikkje utslagsgivande

Men ifølgje Framnes sin partikollega i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak (Frp), er det slettes ikkje slik at kommunen sine protestar var utslagsgivande for den lange sakshandsaminga.

– Nei det har det ikkje, svarar Laabak tydeleg til Stord24.

– Kvifor har det då teke så lang tid på å handsame denne saka?

– Det er eit godt spørsmål, og det kan eg ikkje svare på. Nokre gonger er det slik at det er mange som skal uttale seg, med møter og befaringar. Så er det ikkje alltid enkle saker det er snakk om heller, seier statssekretæren.

Laabak vil ikkje uttale seg om kva tid arbeidet reguleringsplanen for vegen vil bli starta, og viser til samferdselsdepartementet. Det har så langt ikkje lukkast Stord24 å få ei uttale frå dei til saka.

Liv Kari Eskeland (H) Foto: Ove A. Olderkjær/Sysla

– Ikkje meir tid å miste

Om det er slik at ny E39 over Stord vert utsett i fire fordi vegen ikkje hamna på NTP er noko som også Liv Kari Eskeland (H) forsøker å finne ut av.

- Annonse -

– Vedtaket var som venta, og no tenkjer eg at me ikkje har meir tid å mista. Men eg vonar at det likevel vert løyva pengar slik at me kan gå i gang med prosjektet, trass i at me glapp på NTP.

– Er prosjektet i fare for å bli utsett i fire år fordi det ikkje kom med på NTP?

– Akkurat dette held eg på å sjekke opp i no. Dette er blitt eit sånt utryggleiksmoment for heile E39-prosjektet, så eg har stilt spørsmålet til departementet og vonar å få eit svar derfrå.

– Fullstendig ueinig

Varaordførar Jakob Bjelland, som no er fungerande ordførar då Gaute Epland (Ap) er på ferie, kjøper ikkje argumentet om at protestane frå Stord-politikarane har vore utslagsgjevande for at prosjektet ikkje kom inn på NTP.

– Eg er fullstendig ueinig i at me har kasta bort noko som helst. For det første kom det også motsegn frå fylkesmannen, så prosessen hadde uansett gått med motsegn. For det andre er det ikkje krav på at ein skal ha ferdig kommunedelplan for at ein skal inn på NTP.

– Me har jo fått signal om at planen har vore til politisk handsaming i departementet i fleire månadar, og at det ikkje hadde vore noko problem å ta ei avgjerd i saka for lenge sidan. Utan at eg skal spekulere i dette så er det ikkje uvanleg at nyhende som ikkje vil bli så positivt motteke kjem om sommaren når folk er på ferie.

Jakob Bjelland (Sp) Foto: Stord kommune

Vil ikkje gi seg

Bjelland er svært skuffa over inngrepa alternativ 4 vil gjere i Landåsen, og meiner det framleis ikkje er for seint å kjempe for Landåsen.

– Eg synest dette er veldig skuffande, då rekreasjonsområdet Landåsen vil bli kraftig forringa. Eg er innstilt å sjå kva moglegheiter me har for å eventuelt gjere om på vedtaket, men det er jo klart at det er departementet som har siste ord.

– Vil du satse på at ei ny regjering vil snu om på vedtaket?

– Eg er ikkje innstilt på å bruke dette som ei valkampsak. Men det er jo klart at nye auge kanskje vil sjå saka annleis. Dette er ikkje ei valkampsak, men det handlar om lokaldemokrati mot sentralmakta.

Her kan du sjå dei ulike alternativa for traseen som Vegvesenet presenterte: