Foto: Haugaland Kraft
- Annonse -

SKL har gått frå å vere konsern til dotterselskap med Haugaland Kraft som majoritetseigar. No vil Haugaland Kraft sikre seg ein endå større eigarpost.

Førre veke overtok Finnås Kraftlag på Bømlo 10,5 prosent av aksjane i Haugaland Kraft, i byte mot ein tilsvarande eigarpost i Sunnhordland Kraftlag. Dermed auka Haugaland Kraft sin eigarpost i SKL til 53,30 prosent .

Med ein slik aksjemajoritet betyr det at SKL no er å rekne som eit dotterselskap av Haugaland Kraft.

Vil eige meir

Haugaland Kraft eigde 40,9 prosent av SKL då selskapa vart restrukturert i 2015. Sidan har Haugaland Kraft overteke Ølen og Skånevik Kraftlag. Med bytehandelen med Finnås Kraftlag Haugaland Kraft no majoritetseigar med 53,3 prosent av aksjane.

I eit intervju med Haugesunds Avis seier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga, at dei gjerne ønskjer ein endå større eigarpost i SKL.

- Annonse -

– Mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden er det i dag 12 større og mindre kraftselskap der dei fleste berre driv med distribusjon av kraft. Me er i dialog med fleire av dei, er alt eg kan seie om den saka, seier Linga til Haugesunds Avis.

Utanom BKK er det det Tysnes kraftlag, Fjellberg kraftlag og Tysnes kraftlag som har eigarpostar i SKL.

Vil sikre framtida

Konsernsjefen er tydeleg på at dei ønskjer eit større eigarskap for å sikre SKL si framtid som sjøvstendig selskap.

– Me har ikkje gjort dette berre for å få kontroll over SKL. Me har ei klar målsetnad om at SKL skal bli eit sterkt nasjonalt selskap. Og no kan me bidra til å styre SKL i rett retning. I Haugalands Kraft si historie er denne overtakinga ein av dei store milesteinane på svært mange år, seier Linga til avisa.

SKL er i ferd med å skaffe seg ny administrerande direktør, då Magne Heimvik skal gå av med pensjon ved årsskiftet. Det er venta at det er bestemt kven den nye direktøren skal vere i midten av desember.

- Annonse -