Ordførarkandidat Øyvind Kyvik. Foto: Stord Høgre
- Annonse -

Berre eitt år etter at ordførarkandidat Øyvind Kyvik tok over vervet som Høgre-leiar på Stord, har han no overlete roret til Magne Bjelland (62).

Magne sit i dag i Forvaltningsstyret som representant for Høgre og har brei bakgrunn og erfaring i frå næringslivet.

62-åringen er fødd og oppvaksen på Stord, er gift, har to barn og eitt barnebarn. Han har jobba i Aker/Kværner-systemet i heile 45 år, og har i tillegg bachelorgrad som flyingeniør.

– Magne er ein engasjert politikar og set seg alltid særs godt inn i dei sakene me skal ta stilling til. Han er ein viktig og kvalifisert kapasitet og ein samlande person for kommunestyregruppa, og har eigenskapane som skal til for å løfte lokalpartiet vidare og inn mot valet i 2019, seier avtroppande Høgre-leiar og ordførarkandidat Øyvind Kyvik.

Øyvind Kyvik vart lokallagsleiar for Stord Høgre for ganske nøyaktig eitt år sidan, då han tok over vervet etter Sverre Olav Svarstad.

Vil vinne valet

Bjelland seier det no blir fullt fokus på neste års valkamp.

- Annonse -

– Første prioritet blir sjølvsagt å leia partiet fram mot valsiger i 2019, slik at Høgre igjen kjem i posisjon og at Stord får ny Øyvind Kyvik som ordførar.

– Å gå inn som leiar i Stord Høgre i et valår der både partiet og ordførarkandidaten er så tydelig motivert gjer meg audmjuk når eg no tar på meg oppgåva som leiar, seier Magne Bjelland.

– Får ei utruleg spennande nominasjonsliste

Ellers fortel Bjelland at Høgre er i full gang med å nominere kandidatane sine til neste års valkamp. Lista vil bli klar når partiet skal ha nominasjonsmøte 24. januar.

– Nominasjonskomiteen jobbar effektivt og godt med ei utruleg spanande liste med flotte kandidatar til kommunevalet, og etter det eg forstår er me godt rusta for oppgåva når me ønskjer å overta styring av kommunen.

Magne trekkjer frem fem politiske saker som han ønskjer å løfte fram som Høgre-leiar:

  1. Forutsigbare prisar på kommunen sine kommunale tjenester
  2. Kommunen skal drive ei forsvarlig drift og god økonomisk styring
  3. Sikre ei kvalitativ tenesteyting gjennom heile livssyklussen
  4. Samsvar mellom kommunens intensjonar og næringslivets strategiar og planer
  5. Støtte lag og organisasjonar som utviklar gode relasjonar i samfunnet, fremje sunne verdiar og styrke vår identitet som lokalsamfunn

- Annonse -